En kort historia av semestern

En kort historia av semestern

Det är lätt att glömma vad Memorial Day faktiskt betyder när du sitter vid poolen och tittar framåt på sommarlovet, dagen betyder mycket mer än bara en tre dagars helg.

Memorial Day är en högtidlig minnesdag för alla som har dött i de amerikanska väpnade styrkorna. Semestern, ursprungligen känd som Decoration Day, började efter inbördeskriget för att hedra unionen och den konfedererade döden. och andra städer säger alla att vara födelseplatsen för semestern. Arrangemanget i Charleston som kan ha utfällt semestern ger ett starkt bevis på ett land som kämpar för att återuppbygga sig efter ett blodigt krig: 257 unionens soldater dödades i fängelse i Charleston under inbördeskriget och begravdes i omärkta gravar och stadens svarta invånare organiserade en majdag ceremoni där de anlagde en begravningsplats för att hedra soldaterna korrekt.

Under åren efter inbördeskriget var födelsedagen på minnesdagen utspridda och kanske inte överraskande skedde rot annorlunda i nord och syd. Det var förrän efter andra världskriget att semestern fick en stark efterföljande och nationell identitet, och det var officiellt namngiven Memorial Day till 1967.

Den sista händelsen som cementerade den moderna kulturen av Memorial Day i Amerika var 1968 när kongressen passerade Uniform Holiday Act, som utsåg Memorial Day som den sista måndagen i maj i stället för den 30 maj, som den tidigare hade observerats. Detta säkerställde en tre dagars helg och gav dagen sin nuvarande status som den inofficiella början på sommaren, blandar seriös reflektion med mer lättsinnig kul.