Kalifornien CA profil

Kalifornien CA profil

De vanligaste industrier Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt och gruvdrift (%)

De vanligaste industrier Jordbruk, Gå Ner ett Kilo I Veckan skogsbruk, fiske och jakt (%)

Mest vanliga industrier Gruvbrytning, Går Man Ner I Vikt stenbrott och olje- och gasutvinning (%)

Mest vanliga industrikonstruktioner (%)

Mest vanliga industriproduktion (%)

Mest vanliga industrier Partihandel (%)

Mest vanliga branscher Detaljhandel (%)

Mest vanliga industrier Transport och lager och verktyg (%)

Mest vanliga Går Man Ner I Vikt industrier Transport och lagerhållning (%)

De vanligaste branschverktygen (%)

Mest vanliga branschinformation (%)

Mest vanliga industrier Finans och försäkring och fastigheter och uthyrning och leasing (%)

Mest vanliga industrier Finans och försäkring (%)

Mest vanliga industrier Fastigheter och uthyrning och leasing (%)

De vanligaste branscherna Professionella, vetenskapliga och ledande samt administrativa och avfallshanteringstjänster (%)