Kalender för religiösa semestrar på Colby

Kalender för religiösa semestrar på Colby

Listan som följer är inte uttömmande. Det inkluderar stora festivaler och heliga dagar för många, men inte alls alla religiösa traditioner som finns i Colby-samhället. (Om det inte innehåller ett viktigt datum i den religiösa kalendern för din speciella tradition, Går Man Gå Ner ett Kilo I Veckan Ner I Vikt vänligen meddela oss det.)

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att denna information är korrekt. Observera att vissa helgdagar i vissa traditioner är knutna till månskalendern Viktminskning Tabletter eller till särskilda kulturmönster som varierar efter region eller sekt, vilket gör deras plats i kalendern något mer flytande.

Datum markerade med en dubbelstjärna () betecknar tillfällen där förbehållet till en viss tradition och praktiken av nästan alla dess anhängare innehåller betydande begränsningar av akademisk aktivitet.

En anteckning om islamiska helgdagar

Regionala tull- eller måneindikationer kan orsaka en variation av datumet för islamiska helgdagar, som börjar vid solnedgången dagen före det datum som anges för semestern. Den islamiska kalendern är mån och dagarna börjar vid solnedgången, så det kan finnas ett dagsfel beroende på när nymånen först ses.

För helgdagar som är förknippade med kristendomen används följande beteckningar för att beteckna överensstämmelse med särskilda strängar av den kristna traditionen: RK romersk katolsk P protestant O ortodox.