Jämförelse av lagerprestanda

Jämförelse av lagerprestanda

Ett brett index, BSE 100 var tidigare känt som BSE National Index. Detta index har 1983 84 som basår och lanserades 1989. I linje med övergången av BSE-index till den globalt accepterade Free Float-metoden, skiftades BSE 100 till Free Float-metodiken med verkan från och med den 5 april 2004. Metoden för beräkning av Free Float-index och bestämning av fria floatfaktorer liknar metoden för SENSEX.

Basår

Räkenskapsåret 1983 84 har valts som basår. Prisstabiliteten under det året och närhet till indexserien var det viktigaste Går Man Ner I Vikt valet för valet av 1983 84 som basår. (För mer information klicka på ‘Dollex-serien BSE-index’)

Källa: BSE

De allmänna riktlinjerna för urval av beståndsdelar i BSE 100 är följande:

Aktier av bolag noterade på Bombay Stock Exchange Ltd. (exklusive bolag som är klassificerade i Z-koncernen, noterade fonder, scrips avstängda den sista dagen i månaden före granskningsdatumet, scrips invänd av övervakningsavdelningen på börsen och de som handlas under tillåten kategori) anses vara berättigade.

Noteringshistorik: Skriptet ska ha en noteringshistorik på minst 3 månader vid BSE. Ett undantag kan beviljas till en månad, om det genomsnittliga fria marknadsvärdet för ett nyintroducerat bolag rankas i topp 10 av alla bolag noterade på BSE. I händelse av att ett företag är noterat på grund av en sammanslagning / splittring / sammanslagning är det inte nödvändigt med en noteringshistorik.

Scripet bör ha handlats på 95% av handelsdagarna under de senaste tre månaderna. Undantag kan göras av extrema skäl som scrip suspension mm

Från listan över beståndsdelar som valts genom steg 1 3 väljs de 150 största företagen utifrån marknadens fria kapitalmarknad (3 månader) samt eventuella ytterligare företag som ligger i topp 150 baserat på fullt marknadsvärde (avg. 3 månader).

Den filtrerade listan Gå Ner I Vikt Snabbt Piller över beståndsdelar Gå Ner I Vikt På En Vecka som valts genom steg 4 (som kan vara större än 150 företag) rankas sedan på absolut omsättning (avg 3 månader).

Alla företag i den filtrerade, sorterade listan skapad i steg 6 som har en kumulativ omsättning på> 99%, är uteslutna

De återstående företagen sorteras sedan utifrån om de är en befintlig medlem av BSE 100-beståndsdelarna och sedan på marknadens volymkapital.

Bransch / Sektorrepresentation: Scripselektion kommer i allmänhet att försöka upprätthålla index-sektorsvikter som i stort sett överensstämmer med den övergripande marknaden.

Spårrekord: Enligt BSE-indexkommitténs uppfattning bör alla företag som ingår i indexet ha en godtagbar rekord.